Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2008

Το παρελθόν το ξεπουλήσαμε ήδη . Ας πουλήσουμε το παρόν πέρκη ποσόσουμε τη δόση να αγοράσουμε το μέλλον...